Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en alle andere webpagina’s van Hellobags.nl. Door de webpagina en alle andere webpagina’s van HelloBags.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe- gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen


Alle informatie op deze webpagina of webpagina’s is bedoeld voor zakelijk gebruik. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina en webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij HelloBags of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan HelloBags. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door HelloBags.